Public adjuster in Los Angeles shaking hands with a client
Quyền lợi của quý vị

Chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của quý vị và buộc công ty bảo hiểm chi trả nhiều nhất

Public adjuster Los Angeles
Chuyên môn chúng tôi

Khiếu nại bảo hiểm tổn thất về nước, khói, cháy, động đất, lũ lụt…đối với tài sản nhà cửa thương mại hoặc nhà ở

Public adjusters in Los Angeles discussing a case
Cách làm của chúng tôi

Chứng minh những tổn thất rất khó khăn và thử thách, nhưng chúng tôi sẽ giúp quý vị dễ dàng

20

KINH NGHIỆM

2100+

DỰ ÁN
THÀNH CÔNG

4200+

DỰ ÁN
TOÀN QUỐC

GIÁM ĐỊNH
CÔNG
LÀ AI?

Giám định viên Công là chuyên gia được đào tạo và cấp phép chuyên giám định khiếu nại bảo hiểm cho chủ nhà, chủ tài sản thương mại và các doanh nghiệp.

Home
NHÀ Ở

Chúng tôi là tập hợp của những người có chuyên môn cao, với nhiều kinh nghiệm ứng phó thiệt hại, hay thảm hoạ như Lốc xoáy, Bão, Động đất, Lụt lội, Cháy, Nước, Khói…

Public adjusters Los Angeles
THƯƠNG MẠI

Đội ngũ nhân viên với chuyên môn và kinh nghiệm cao của chúng tôi giúp quý vị đo lường tổn thức, chuẩn bị và thoả thuận khiếu nại bảo hiểm cho các trường hợp thiệt hại

XEM VIDEO GIỚI THIỆU
Excel adjusters Inc.

Khi xảy ra sự việc, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức kế hoạch phục hồi. Chúng tôi liên kết chặt chẽ với quý vị để hiểu rõ mục tiêu cuối cùng của quý vị và xúc tiến nhanh nhất các việc cần thiết

 • Đánh giá thiệt hại toà nhà, tài sản

 • Xúc tiến nhanh việc sửa chữa khẩn cấp nếu cần thiết

 • Rà soát Quyền lợi Hợp đồng Bảo hiểm

 • Đánh giá quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng

 • Điều tra, Đo lường thiệt hại và ảnh hưởng của thiệt hại

 • Đánh giá chi phí thay thế và/hoặc khấu hao

 • Tổng hợp khiếu nại thiệt hại kinh doanh

 • Tổng hợp hỗ trợ thiệt hại thu nhập

 • Chuẩn bị chứng từ yêu cầu chi trả sớm

 • Đánh giá thiệt hại nhiểm khuẩn, vi khuẩn

 • Đánh giá sản xuất, bán hàn và dự báo kinh doanh

 • Xúc tiến nhanh bồi thường thiệt hại

 • Thoả thuận đền bù cuối cùng nhằm thoả mãn người được bảo hiểm

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Giám định Công là người được đào tạo và cấp Bằng chuyên đánh giá giám định thiệt hại bảo hiểm với chủ nhà, chủ tài sản thương mại.
Giám định Công chỉ làm việc cho người được bảo hiểm không phải làm cho công ty bảo hiểm

XEM THẾM CÁC DỰ ÁN KHÁC

Khách hàng hài lòng là niềm tự hào của chúng tôi

Jung Park
Những bài viết của Ông Jung Park, PA.

Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp và xử lý hơn 4200 bồi thường bảo hiểm trên toàn quốc

Followings are compensations you can receive through house fire insurance that many people aren’t aware of. Claim Background You have fire insurance with $500 deductible. A neighbor’s son comes to

Continue

An Exception Clause in Fire Home Owner’s Insurance Compensation (1) Here are some rights to know regarding insurance claims that will lead to compensation in the future. Most people don’t

Continue

At a fine restaurant run by a Korean owner, a problem occurred due to water leakage. It was discovered that the cause of the problem was a burst water pipe

Continue

This is a true story from an insurance claim. I can’t release the name of the company, but it was a profitable mid-size company making canned fruit juice. Like typical

Continue

The claimant was a professionally operated dry cleaner located in an intersection of a large and small street. The building had large glass walls. Couple of weeks ago, a young

Continue

There have been many flooding cases due to broken pipes in the water purifier in recent years. In many cases, homeowners and water purifier manufacturers have differences in opinions, causing

Continue
Phone:

(213) 800-3333
FAX:

(888) 327-7089

Address:

3530 Wilshire Blvd. Suite 685
Los Angeles, CA 90010

Call:(213) 800-3333
Skip to content