DỊCH VỤ

QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

Theo quy định của Sở Bảo Hiểm, quý vị có quyền nhận được một giám định công bằng trong bất cứ khiếu nại đền bù bảo hiểm nào. Công ty bảo hiểm phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho quý vị. Quý vị có quyền từ chối những trường hợp trì hoãn, ngã giá thấp trong suốt tiến trình thực hiện đền bù bảo hiểm. Với Excel Adjusters Inc. chúng tôi bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm, và đảm bảo các công ty bảo hiểm phải thực hiện tốt nghĩa vụ chi trả đền bù của họ

Liên lạc với chúng tôi ngay vì quyền lợi của quý vị, Tư Vấn hoàn toàn miễn phí trong mọi trường hợp

What do public adjusters do?
What do public adjusters do?
CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Đội ngũ chuyên môn cao của chúng tôi sẽ giúp quý vị xác định, định lượng, đo lường dự báo những thiệt gại quý vị phải chịu tổn thất để làm việc cùng các công ty bảo hiểm. Excel Adjusters Inc. với niềm đam mê và tính chuyên nghiệp, đảm bảo quý vị nhận được đền bù thoả đáng nhất trong từng khiếu nại.

Chuyên gia của chúng tôi giúp quý vị an lòng khi làm hợp tác, Excel Ajusters Inc. có thể làm việc với Tiếng Anh, Hàn, ViệtTrung xuyên suốt từng quy trình, công đoạn khiếu nại. Chúng tôi đã được quý khách hàng thừ nhận qua nhiều trường hợp Excel Adjusters Inc. giúp họ đạt được thoả thuận tốt nhất, phục hồi được thiệt hại và hưởng những quyền lợi theo chích sách họ có

CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI

Khiếu nại đền bù thiệt hại cho chủ nhà, doanh nghiệp..tổn thất do

Nước / Lửa / Động đất / Lụt / Trộm

What do public adjusters do?
What do public adjusters do?
What do public adjusters do?
CHÚNG TÔI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

Chứng minh tổn thất của quý vị không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng tôi có sẳn đam mê để làm việc này. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ xây dựng và ngay lập tức thực hiện kế hoạch chiến lược cho việc phục hồi các tổn thất. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với người được bảo hiểm để hiểu được mục đích cuối cùng và giải quyết ngay những nhu cầu cấp thiết của họ

Excel Adjusters Inc. sẽ

 • Đánh giá thiệt hại toà nhà, tài sản

 • Xúc tiến nhanh việc sửa chữa khẩn cấp nếu cần thiết

 • Rà soát Quyền lợi Hợp đồng Bảo hiểm

 • Đánh giá quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng

 • Điều tra, Đo lường thiệt hại và ảnh hưởng của thiệt hại

 • Tổng hợp hỗ trợ thiệt hại thu nhập

 • Tổng hợp thiệt hại kinh doanh

 • Đánh giá chi phí thay thế và/hoặc khấu hao

 • Chuẩn bị chứng từ yêu cầu chi trả sớm

 • Đánh giá thiệt hại nhiểm khuẩn, vi khuẩn

 • Đánh giá sản xuất, bán hàn và dự báo kinh doanh

 • Xúc tiến nhanh bồi thường thiệt hại

 • Thoả thuận đền bù cuối cùng nhằm thoả mãn người được bảo hiểm

CHI PHÍ

Chứng minh thiệt hại luôn luôn là một vấn đề thử thách, chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện tốt việc này cho quý vị. Đổi lại, chúng tôi chỉ nhận một phần nhỏ trong tổng số tiền đền bù chúng tôi có thể đem lại cho quý vị. Nếu chúng tôi không mang lại thoả thuận đền bù, chúng tôi không lấy phí. Mọi sự tư vấn, hướng dẫn đều miễn phí từ Excel Adjusters Inc.

Call:(213) 800-3333
Skip to content